Aukrust, Åsmund

Aukrust, Åsmund (1985-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Akershus 2013-2017
Medlem:
Energi- og miljøkomiteen
Ansiennitet:
3 år, 179 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 28.02.1985 i Oslo
 • Sønn av Knut Aukrust (1953-) og Vibeke Grøver (1955-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 11 for Akershus, 2013 - 2017, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eikeli barneskole 1992-1998
 • Østerås ungdomsskole 1998-2001
 • Eikeli videregående skole 2001-2004
 • Belmont High School, Massachusetts 2002-2003
 • Universitetet i Oslo, bachelor i sosiologi 2004-2010

Yrke

 • Politisk rådgiver i Kulturdepartementet 2011-2012 ((01.11.2011-01.01.2012))

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bærum kommunestyre 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Akershus 2007-2011, 2011-2013
 • Medlem fylkesutvalg, Akershus 2011-2013

Offentlige verv

 • Medlem Sektorutvalget for barn og unge, Bærum 2003-2007
 • Medlem Skoleutvalget for Dønski videregående skole 2003-2007
 • Medlem Hovedutvalget for utdanning, Akershus 2007-2013
 • Medlem Generalforsamlingen for Sparebankstiftelsen DNB NOR 2007-2011
 • Medlem Skoleutvalget for Eikeli videregående skole 2007-2013
 • Medlem Fylkesopplæringsnemnda, Akershus 2007-2011

Tillitsverv i partier

 • Leder Bærum AUF 2002-2003
 • Medlem Styret i Akershus Arbeiderparti 2003-2006
 • Leder Akershus AUF 2003-2006
 • Medlem Landsstyret i AUF 2003-2014
 • Leder Akershus Arbeiderpartis miljønettverk 2005-2009
 • Medlem Sentralstyret i AUF 2006-2014
 • Nestleder AUF 2010-2014
 • Medlem Arbeiderpartiets internasjonale utvalg fra 2010
 • Medlem Landsstyret i Arbeiderpartiet 2010-2014
 • Visepresident IUSY (International Union of Socialist Youth) 2011-2013

Tillitsverv i organisasjoner

 • Styremedlem Hent soldatene hjem-alliansen 2004-2005
 • Styremedlem Riv Muren-kampanjen 2005-2007
 • Styremedlem Norges sosiale forum 2006-2008
 • Medlem Representantskapet for Fellesutvalget for Palestina 2010-2013
 • Rådsmedlem Nei til EU 2011-2013