Pollestad, Geir

Pollestad, Geir (1978-)

Parti:
Senterpartiet
Representant
for Rogaland 2013-2017
Leder :
Næringskomiteen
Ansiennitet:
5 år, 258 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Næringskomiteen

Leder
24.04.2014 - 30.09.2017

Valgkomiteen

Varamedlem
08.10.2013 - 30.09.2017

Senterpartiet

Andre varamedlem gruppestyret
16.10.2013 - 30.09.2017

Senterpartiet

Vara innpisker
16.10.2013 - 30.09.2017

Biografi

Personalia

  • Født 13.08.1978 i Hå, Rogaland
  • Sønn av selvstendig næringsdrivende Jone Pollestad (1952-) og selvstendig næringsdrivende Marit Erga (1952-)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 2001 - 2005, Sp.
  • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 2005 - 2009, Sp.
  • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2009 - 2013, Sp.
  • Representant nr 12 for Rogaland, 2013 - 2017, Sp.

Vararepresentasjoner

  • Møtte fast som representant 01.10.2009-18.06.2012 for Magnhild Meltveit Kleppa.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 2009-2013

    Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 20.10.2009 - 18.06.2012

    2013-2017

    Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
    Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 17.10.2013 - 22.04.2014
    Medlem, Næringskomiteen, 22.04.2014 - 24.04.2014
    Leder, Næringskomiteen, 24.04.2014 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

  • 2009-2013

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 21.10.2009 - 10.11.2011
    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 18.06.2012
    Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 18.06.2012

Medlemskap i gruppestyrer

  • 2009-2013

    Vara innpisker, Senterpartiet, 01.10.2009 - 18.06.2012
    Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 06.04.2011 - 18.06.2012

    2013-2017

    Andre varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 16.10.2013 - 30.09.2017
    Vara innpisker, Senterpartiet, 16.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Kommunal- og regionaldepartementet, 05.02.2007 - 21.09.2007
    Politisk rådgiver, Olje- og energidepartementet, 21.09.2007 - 20.06.2008
    Statssekretær, Olje- og energidepartementet, 20.06.2008 - 08.10.2008
    Statssekretær, Samferdselsdepartementet, 08.10.2008 - 30.09.2009
    Statssekretær, Samferdselsdepartementet, 28.09.2012 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Høyland skole 1985-1991
  • Nærbø ungdomsskole 1991-1994
  • Bryne vgs., allmenne fag 1994-1997
  • Økonomi, Høgskolen i Stavanger 1998-1999
  • Juss, UiB 1999-2006

Yrke

  • Advokatfullmektig, Projure Advokatfirma 2006-2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Varamedlem Bergen bystyre 2003-2006

Offentlige verv

  • Varamedlem Miljø- og byutviklingskomiteen 2003-2006

Tillitsverv i partier

  • Politisk nestleder Senterungdommens sentralstyre 2001-2003
  • Visepresident Nordiska Centerungdomens Förbund 2003-2009

Tillitsverv i organisasjoner

  • Leder Norsk Studentunion, Bergen 2004-2005
  • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2013-2017

Andre administrative verv

  • Leder Styret for Robin Hood Huset 2004-2005
  • Medlem Styret for Studentsamskipnaden i Bergen 2005-2006