Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Schou, Ingjerd ( 1955- )

Høyre
E-post: ingjerd.schou@stortinget.no
Representant for Østfold 2013-2017
Medlem: Kommunal- og forvaltningskomiteen
Ansiennitet: 9 år, 167 dager
Finn representantens talerinnlegg

Biografi

Personalia

Født 20.01.1955 i Sarpsborg, Østfold
Datter av selvstendig næringsdrivende Aage Schie (1925-2013) og postfunksjonær Bergljot Skipperud (1930-)

Stortingsperioder

Representant nr 7 for Østfold, 2001 - 2005, H.
Vararepresentant nr 1 for Østfold, 2005 - 2009, H.
Representant nr 4 for Østfold, 2009 - 2013, H.
Representant nr 2 for Østfold, 2013 - 2017, H.

Vararepresentasjoner

Medlem av Regjeringen 19.10.2001-18.06.2004, Carsten Dybevig møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

2013-2017

Fjerde visepresident, Stortinget, 08.10.2013 - 30.09.2015

Medlemskap i stortingskomiteer

2001-2005

Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005
Medlem, Justiskomiteen, 30.09.2004 - 30.09.2005
Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 19.10.2001

2009-2013

Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013
Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

2009-2013

Delegat, FNs generalforsamling, 2010 -
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Leder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 19.11.2013 - 30.09.2017
Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 19.11.2013

Medlemskap i regjering

Statsråd, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker, 19.10.2001 - 31.12.2001
Statsråd, Sosialdepartementet, 01.01.2002 - 18.06.2004

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ski gymnas 1971-1974
 • Sykepleierutdanning 1974-1977
 • Spesialutdanning i intensivsykepleie 1978-1980
 • Administrasjon ved Norges Sykepleierhøgskole 1981-1982
 • Cand.helse, helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo 1987-1988
 • Godkjent faglig veileder, sykepleiertjenesten i Norsk Sykepleierforbund 1991
 • Forsvarets høyskole, Totalforsvarskurset 2006

Yrke

 • Sykepleier/spesialsykepleier ved Sarpsborg Sykehus 1977-1981
 • Oversykepleier og sjefsykepleier ved medisinsk og kirurgisk avd. ved Askim Sykehus 1982-1987
 • Førstekonsulent i helse- og sosialavd. i Østfold fylkeskommune 1987-1991
 • Direktør ved Indre Østfold Sykehus 1991-1997
 • Direktør ved helseregion II 1998-2001
 • Prosjektdirektør i Helse Øst RHF 2006-2009
 • Prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF fra 2007 (permisjon)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Spydeberg formannskap 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003
 • Medlem Spydeberg kommunestyre 2003-2007, 2007-2011, 2011-2013 (permisjon fra januar 2014)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesutvalg, Østfold 2007-2011, 2011-2015
 • Medlem fylkesting, Østfold 2009-2011, 2011-2015

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Brennemoen avlastningshjem 1992-1999
 • Medlem Styret for Indre Østfold Renovasjon 1992-1999
 • Medlem Styret for Næringsmiddeltilsynet 1992-1999
 • Medlem Styret for Askim og Spydeberg kommunes avløpssamarbeid 1992-1999
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Spydeberg 1992-1999
 • Medlem Styret for Vollene legat, Spydeberg fra 1992
 • Medlem Styret for Mortenstua skole 1992-1999
 • Medlem Styret for Sesam 1992-1999
 • Medlem Styret for Høgskolen i Østfold 1994-2001
 • Medlem og meddommer Borgarting Lagmannsrett 1995-2001, fra 2005
 • Leder Forstanderskapet for Spydeberg Sparebank 1996-1998
 • Varamedlem Styret for Norgesnettrådet 1997-2001
 • Leder Utvalget for konkurranseutsetting i Spydeberg 1998-1999
 • Leder Styret for Kompetanseforum a.s. 2000-2001
 • Medlem Husbankens hovedstyre 2006-2010
 • Medlem Viltnemnda, Spydeberg fra 2007
 • Medlem Metodekontrollutvalget 2008-2009

Tillitsverv i partier

 • Leder Spydeberg Høyre 2006-2008
 • Leder Høyres gruppe i Østfold fylkesting 2007-2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Norsk Sykepleierforbund 1976-1977, 1987-1989
 • Formann Landsinterimstyret for intensivsykepleiere 1978-1979
 • Leder Norsk Sykepleierforbund avd. intensivsykepleiere 1979-1981
 • Div. verv Norsk Sykepleierforbunds Faglig Etiske Råd 1981-1987

Andre administrative verv

 • Leder Forstanderskapet for Spydeberg Sparebank 1996-1998
 • Medlem Styret for Farmaka a.s. 1998-2001
 • Medlem Styret for Spydeberg Sparebank 1998-2001
 • Medlem Styret for Podium 2006-2008
 • Medlem Styret for Moss næringsforum 2007-2013
 • Leder Styret for Styreutvikling Østfold 2007-2013
 • Leder Styret for Mølla kompetansesenter 2009-2014
 • Leder Styret for Punkt Ø 2010-2014
 • Leder Styret for Borg Innovasjon 2011-2013

Litteratur

Torhaug, Ulf (red.): Melkebukk og snackbar, Idunn Askim 1993
 

Tilhører

Høyre
Østfold

Fjerde visepresident Stortinget,
08.10.2013 - 30.09.2015
Medlem Valgkomiteen,
08.10.2013 - 30.09.2017
Medlem Kommunal- og forvaltningskomiteen,
17.10.2013 - 30.09.2017
Leder Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling,
19.11.2013 - 30.09.2017

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget