Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Bakervik, Rune

Bakervik, Rune (1970-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 2009-2013
Ansiennitet:
0 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 19.11.1970

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 5 for Hordaland, 2009 - 2013, A.