Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dette dokument

  • Dokument nr. 15 (1999-2000)
  • Dato: 27.11.1999

Innhold

Liste over spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

For å sikre kvaliteten på fremstillingen av tabeller og figurer i spørsmål til skriftlig besvarelse med svar (dokument nr. 15) er disse dokumentene også tilgjengelige i pdf.

Dokument nr. 15 (1999-2000) (4 Mb)