Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet