Skriftlige spørsmål til skriftlig besvarelse med svar.

Dette dokument

  • Dokument nr. 15 (2001-2002)
  • Dato: 27.11.2001

Innhold

Liste over spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

For å sikre kvaliteten på fremstillingen av tabeller og figurer i spørsmål til skriftlig besvarelse med svar (dokument nr. 15) er disse dokumentene også tilgjengelige i pdf.

Dokument nr. 15 (2001-2002) (5 Mb)