Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet