Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand i Mosambik

Dette dokument

  • Dokument nr. 3:6 (2003-2004)
  • Dato: 16.01.2004
  • Utgiver: Riksrevisjonen

Innhold