Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand til Mosambik

Dokument nr. 3:6 (2003-2004), Innst. S. nr. 214 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2004 Innst. S. nr. 214 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2004

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2004