Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten

Dette dokument

  • Dokument nr. 3:8 (2003-2004)
  • Dato: 18.03.2004
  • Utgiver: Riksrevisjonen

Innhold