Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling for 2010

Til Stortinget

Oslo, den 31. mars 2011

Snorre Serigstad Valen

delegasjonsleder