Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling for 2010

Dokument 9 (2010-2011), Innst. 338 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 18.05.2011 Innst. 338 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsrapport fra Stortingets delegasjon til organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentarikerforsamling for 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2011