Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2013 til 12. september 2014

Til Stortinget

Oslo, den 7. oktober 2014

Eirik Sivertsen

delegasjonsleder