Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

Innhold