Grunnlovsforslag fra Jens Stoltenberg, Jørgen Kosmo, Carl I. Hagen, Berit Brørby og Kjell Engebretsen om endringer i Grunnloven §§ 15 (ny), 20, 23, 82 (ny), 86 og 87 med sikte på å innføre en ordning med oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur)

Dette dokument

  • Dokument nr. 12:2 (2003-2004)
  • Dato: 18.06.2004
  • Utgiver: Representanter

Innhold