Grunnlovsforslag fra Marit Nybakk, Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Per Olaf Lundteigen om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk

Dette dokument

  • Dokument 12:25 (2011–2012)
  • Dato: 28.09.2012
  • Sidetall: 24
Til Stortinget
28. september 2012