Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg om flytting av § 33 (Norges Bank)

Dette dokument

  • Dokument 12:13 (2015–2016)
  • Dato: 30.09.2016
  • Sidetall: 1
Til Stortinget

Bakgrunn

Plasseringen av nåværende § 33 synes tilfeldig i det den er plassert mellom § 32 om beslutninger av regjeringen i kongens navn under kongens fravær og § 34 om titler for arveberettigede. Bestemmelsen hører tematisk mer hjemme i kapittel F. Alminnelige bestemmelser. Paragrafen foreslås derfor flyttet til ny § 120 a.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

§ 33 oppheves

Ny § 120 a skal lyde:

Norges Bank er landets sentralbank.

Noregs Bank er sentralbanken i landet.

Vedlegg

Martin Kolberg

Referert i Stortingets møte 30. september 2016.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.»

Olemic Thommessen

president

30. september 2016