Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 49 (delegering)

Dette dokument

  • Dokument 12:44 (2015–2016)
  • Dato: 30.09.2016
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
30. september 2016