9. Forslag fra mindretall under rammeområde 23

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 34

Rammeområde 23

(Utbytte)

I

På statsbudsjettet for 2009 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

221 000 000

5616

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

35 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

560 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

1 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

15 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

3 000 000

5630

Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as

85

Utbytte

8 700 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

56 800 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

950 000

5652

Innskuddskapital i Statskog SF

85

Utbytte

5 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

15 124 000 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte

595 000 000

5685

Aksjer i StatoilHydro ASA

85

Utbytte

16 940 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

36 800 000

Totale inntekter

33 602 252 000

II

Fullmakt

Stortinget samtykker i at statens andel i 2009 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2008 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

Forslag fra Høyre:

Forslag 35

Rammeområde 23

(Utbytte)

I

På statsbudsjettet for 2009 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

236 000 000

5616

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

35 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

560 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

1 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

15 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

3 000 000

5630

Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as

85

Utbytte

8 700 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

85 300 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

950 000

5652

Innskuddskapital i Statskog SF

85

Utbytte

5 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

17 420 500 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte

595 000 000

5685

Aksjer i StatoilHydro ASA

85

Utbytte

16 940 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

36 800 000

Totale inntekter

35 942 252 000

II

Fullmakt

Stortinget samtykker i at statens andel i 2009 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2008 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 36

Rammeområde 23

(Utbytte)

I

På statsbudsjettet for 2009 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

221 000 000

5616

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

35 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

560 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

1 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

15 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

3 000 000

5630

Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as

85

Utbytte

8 700 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

56 800 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

950 000

5652

Innskuddskapital i Statskog SF

85

Utbytte

5 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

17 466 500 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte

595 000 000

5685

Aksjer i StatoilHydro ASA

85

Utbytte

16 940 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

36 800 000

Totale inntekter

35 944 752 000

II

Fullmakt

Stortinget samtykker i at statens andel i 2009 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2008 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

Forslag fra Venstre:

Forslag 37

Rammeområde 23

(Utbytte)

I

På statsbudsjettet for 2009 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

5616

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

560 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

1 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

15 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

3 000 000

5630

Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as

85

Utbytte

8 700 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

56 800 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

950 000

5652

Innskuddskapital i Statskog SF

85

Utbytte

5 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

17 486 000 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte

595 000 000

5685

Aksjer i StatoilHydro ASA

85

Utbytte

16 940 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

36 800 000

Totale inntekter

35 964 252 000

II

Fullmakt

Stortinget samtykker i at statens andel i 2009 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2008 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.