Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts- og tollvedtak, rammetilskudd til kommunesektoren mv., tilfeldige utgifter og inntekter og statsbudsjettets kapitler som gjelder utbytte mv. for 2009

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2008

Reidar Sandal

leder

Magnar Lund Bergo

Svein Flåtten

Gjermund Hagesæter

ordf. for kap. 5511

ordf. for kap. 5630, 5651 og 5652

ordf. for kap. 5531, 5536 og 5583

Heikki Holmås

Rolf Terje Klungland

Ulf Leirstein

ordf. for kap. 2309, 5309, 5508, 5509, 5542, 5543, 5546, 5547, 5548 og 5549

ordf. for kap. 5611, 5616, 5618, 5622, 5625, 5656, 5680, 5685 og 5692

ordf. for kap. 5341

Per Olaf Lundteigen

Torgeir Micaelsen

Michael Momyr

ordf. for kap. 5506, 5521 og 5700

ordf. for kap. 5556, 5557, 5559, 5568, 5574, 5580 og 5582

ordf. for kap. 5541

Jørund Rytman

Jan Tore Sanner

Lars Sponheim

ordf. for kap. 5555

ordf. for kap. 5631

ordf. for kap. 5565

Eirin Kristin Sund

Hans Olav Syversen

Marianne Aasen

ordf. for kap. 571, 572, 575 og 3571

ordf. for kap. 5526 og 5572

ordf. for kap. 5501 og 5507