Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om lov om endring i lov av 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering. (Endring av § 10 slik at fylkeslegen kan godkjenne at det kan foretas steriliseringsinngrep på kvinner og menn i kirurgiske poliklinikker e.l. hvor det anses forsvarlig.)