Innstilling frå justiskomiteen om forslag frå stortingsrepresentantane Anders C Sjaastad og Kjellaug Nakkim om endring i lov av 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (om senking av den kriminelle lavalderen).

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 45 (1996-1997)
  • Kildedok: Dokument nr. 8:11 (1996-97)
  • Dato: 16.01.1997
  • Utgiver: justiskomiteen