Forslag fra stortingsrepresentantene Anders C. Sjaastad og Kjellaug Nakkim om endring i lov av 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (om senking av den kriminelle lavalder)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Anders C. Sjaastad, Kjellaug Nakkim Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 16.01.1997 Innst. O. nr. 45 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.01.1997

   Behandlet i Odelstinget: 21.01.1997