Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Odd Eriksen, Torbjørn Andersen, Olaf Gjedrem, Inga Kvalbukt, Karin Andersen og Leif Helge Kongshaug om lov om endringer i lov 16. juni 1939 nr. 6 om husleie og lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger

Til Odelstinget

Oslo, i kommunalkomiteen, den 9. mars 2000

Sylvia Brustad Aud Gaundal Erna Solberg
leder ordfører sekretær