Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Eriksen, Torbjørn Andersen, Olaf Gjedrem, Inga Kvalbukt, Karin Andersen og Leif Helge Kongshaug om lov om endringer i lov 16. juni 1939 nr. 6 om husleie og lov 7. juli 1967 nr. 13 om husleieregulering m.v. for boliger

Dokument nr. 8:35 (1999-2000), Innst. O. nr. 54 (1999-2000), beslutning. O. nr. 68 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Inga Kvalbukt, Karin Andersen, Leif Helge Kongshaug, Odd Eriksen, Olaf Gjedrem, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (A), (FrP), (KrF), (SP), (SV) og (V) Innstilling avgitt 09.03.2000 Innst. O. nr. 54 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2000

   Behandlet i Odelstinget: 23.03.2000

   Behandlet i Lagtinget: 28.03.2000