Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i åndsverkloven m.m.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 103 (2004-2005)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 46 (2004-2005)
  • Dato: 30.05.2005
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 94
Til Odelstinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 30. mai 2005

Sonja Irene Sjøli Ulf Erik Knudsen
leder ordfører