Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i passloven (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto i pass m.m.)

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 6. juni 2005

Trond Helleland Linda Cathrine Hofstad
leder ordfører