Lov om endring i passloven (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto i pass m.m.)

Ot.prp. nr. 86 (2004-2005), Innst. O. nr. 119 (2004-2005), beslutning. O. nr. 116 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2005 Innst. O. nr. 119 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2005

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2005