Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 4. november 2008

Anne Marit Bjørnflaten
leder og ordfører