Innstilling frå utanrikskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 1994 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 176 (1993-1994)
  • Kildedok: St.prp. nr. 45 (1993-1994)
  • Utgiver: utenrikskomiteen
  • Sidetall: 4