Endringar på statsbudsjettet for 1994 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 45, innst. S. nr. 176 for 1993-94

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1994 Innst. S. nr. 176 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1994

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1994