Innstilling fra Stortingets presidentskap om beretning for 1993 fra styret for « Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika ».

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 208 (1993-1994)
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 1