Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer på statsbudsjettet for 1995 under Miljøverndepartementet.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 69 (1995-1996)
  • Kildedok: St.prp. nr. 21 (1995-96)
  • Dato: 05.12.1995
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen