Endringer på statsbudsjettet for 1995 under Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 21, innst. S. nr. 69 for 1995-96 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.12.1995 Innst. S. nr. 69 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1995