Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Kristin Halvorsen og Jorunn Hageler om voksne elever i videregående utdanning.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 164 (1995-1996)
  • Kildedok: Dokument nr. 8:47 (1995-96)
  • Dato: 27.03.1996
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen