3. Forslag fra mindretall

Forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og representanten Stephen Bråthen:

Forslag 1

       Stortinget ber Regjeringen om å heve grensen for skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer til underkurs til 2.500 kroner, og at fordelen settes til forskjellen mellom antatt salgsverdi, redusert med 25 % og det den ansatte har betalt for aksjen, dog slik at reduksjonen ikke overstiger 2.500 kroner.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse:

Forslag 2

       Dok.nr.8:102 (1995-1996) - forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss og Erna Solberg om å utvide muligheten for at flere ansatte blir eiere i bedriften de arbeider i - avvises.