4. Komiteens tilråding

       Komiteen viser til dokumentet og til det som står foran og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

       Dok.nr.8:102 (1995-1996) - forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss og Erna Solberg om å utvide muligheten for at flere ansatte blir eiere i bedriften de arbeider i - vedlegges protokollen.

Oslo, i finanskomiteen, den 28. november 1996.

Bjørnar Olsen, Signe Øye, Per-Kristian Foss,
leder. ordfører. sekretær.