Innstilling frå familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 1996.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 52 (1996-1997)
  • Kildedok: St.prp. nr. 10 (1996-97)
  • Dato: 28.11.1996
  • Utgiver: familie-, kultur- og administrasjonskomiteen