Endringer på statsbudsjettet for 1996

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1996 Innst. S. nr. 52 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1996