1. Sammendrag

       Stortinget besluttet 3. juni 1996 å oversende følgende forslag til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen:

       « Stortinget ber Regjeringen gjennomgå merkeordningene for mat for å utvide forbrukernes « rett til å vite ». Merkeordningen bør utvides til blant annet å opplyse om mulig helserisiko ved produktet eller tilsettingsstoffer, hormonbruk, medisinering, bruk av sprøytemidler, opprinnelsesland samt genmodifisering, bestråling og andre kontroversielle prosesser. »

       Forslaget er oversendt helseministeren til uttalelse og statsrådens svar er tatt inn som vedlegg.