Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Erik Solheim på vegne av Sosialistisk Venstreparti om utvidelse av merkeordningene for mat, oversendt fra Stortinget 3. juni 1996.