Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonalt vurderingssystem.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 96 (1996-1997)
  • Kildedok: St.meld. nr. 47 (1995-96)
  • Dato: 18.12.1996
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen