Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Roy N Wetterstad om opphevelse av åpningstidsloven.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 106 (1996-1997)
  • Kildedok: Dokument nr. 8:9 (1996-97)
  • Dato: 30.01.1997
  • Utgiver: familie-, kultur- og administrasjonskomiteen