Forslag fra stortingsrepresentant Roy N. Wetterstad om opphevelse av åpningstidsloven

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Roy N. Wetterstad Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.01.1997 Innst. S. nr. 106 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.01.1997

   Behandlet i Stortinget: 27.02.1997