Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Jorunn Hageler og Erik Solheim om at Stortinget skal oppnevne Barneombudet, Likestillingsombudet og Forbrukerombudet.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 107 (1996-1997)
  • Kildedok: Dokument nr. 8:108 (1995-96)
  • Dato: 30.01.1997
  • Utgiver: familie-, kultur- og administrasjonskomiteen