Forslag fra stortingsrepresentantene Jorunn Hageler og Erik Solheim om at Stortinget skal oppnevne Barneombudet, Likestillingsombudet og Forbrukerombudet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Jorunn Hageler Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.01.1997 Innst. S. nr. 107 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.01.1997

   Behandlet i Stortinget: 27.02.1997