Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 1998, samt Planleggings- og samordningsdepartementets protokoll for tidsrommet 1. juli–31. desember 1997.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 12 (1998-99)
  • Dato: 22.10.1998
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 3

Innhold

Dokumentet finnes kun som pdf.