Regjeringsprotokollene for tidsrommet 1. januar 1998-30. juni 1998

Innst. S. nr. 12 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.10.1998 Innst. S. nr. 12 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.1998

   Behandlet i Stortinget: 29.10.1998