Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Fridtjof Frank Gundersen og Jan Simonsen om å sikre fri organisasjonsrett for arbeidstagere.

Til Stortinget.

Oslo, i kommunalkomiteen, den 19. mai 1999.

Sylvia Brustad,

leder.

Odd Eriksen,

ordfører.

Sverre J. Hoddevik,

fung. sekretær.